Irīna Bačuka

Gaismas nesēja - tā ir viņa! Rādīt pasauli citām krāsām, pilnu iespējām un ceļiem. Pilnu paša darba un to augļu nešanu cilvēkiem. Dalīties labā vārdā, domā, darbā un dārgākajā - laikā. Dalīties un dot.

Es novēlu Latvijai nākamajos 100 gados...

"Šeit ir ādere idejām. Latvijā svarīgākais ir daba un cilvēki. Pati lielākā vērtība. Es gribu Latvijai vēlēt mieru, sirdsgudrus, no atkarībām brīvus ļaudis! Bez mantiskās, alkohola, narkotiskās atkarības. Mums vajag sirdsgudrus, izglītotus vecākus. Kā būt labiem vecākiem? Bībeles desmit baušļi. Ja tos visus ievēro. Un tas jau jāmāca skolā. Jāiemāca motivēt, izvirzīt pareizas prioritātes. Varbūt var deliģēt atsevišķus darbus kādam citam, lai veltītu laiku saviem bērniem? Dzīvojiet harmoniskāk ar dabu. Ja nebūs mantiskās atkarības, nebūs jātraucas pēc pasaules labuma. Mūža nogalē mums neko daudz nevajag - gultu, apģērbu, elementāru pārtiku un cieņpilnu izturēšanos vienam pret otru. Šeit stāsts par ego, ambīcijām. Sarunas, vēl sarunāties jāmācās. Un kustība, vairāk nododies fiziskām aktivitātēm. Varbūt bezgaisa telpās sporta nodarbības var iemainīt pret darbošanos dabā. Ģimene ir svarīgākais. Pats svarīgākais."