Rekvizīti
.


Nosaukums:                           Nigeste

Reģistrācijas numurs:          40008250340

Konta numurs:                       LV68HABA0551043459934

Banka:                                     Swedbank

SWIFT:                                     HABALV22

Ja vēlaties atbalstīt biedrību, būsim pateicīgi un neticami priecīgi!

Maksājuma mērķī lūdzu norādiet "Ziedojums";

Atbalstot konkrētu projektu, maksājuma mērķī norādiet tā nosaukumu, piemēram, "Ziedojums Indrānes filma"; 

Ja vēlaties palikt anonīms, maksājuma mērķī norādiet A, piemēram, "Ziedojums A".

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .