Izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas, 2019./2020. m. g. sākums. 
Valsts izglītības informācijas sistēmas dati uz 2019. gada 1.septembri.

Nr. p. k. Novads/republikas pilsēta Iestādes reģistrācijas Nr. Iestādes nosaukums
1 AGLONAS NOVADS 4212902579 Priežmalas pamatskola
2 AGLONAS NOVADS 4213800388 Aglonas Katoļu ģimnāzija
3 AGLONAS NOVADS 4213900381 Aglonas vidusskola
4 AIZKRAUKLES NOVADS 4511900989 Aizkraukles pagasta sākumskola
5 AIZKRAUKLES NOVADS 4513903124 Aizkraukles novada vidusskola
6 AIZKRAUKLES NOVADS 4514900992 Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola
7 AIZPUTES NOVADS 4112901019 Māteru Jura Kazdangas pamatskola
8 AIZPUTES NOVADS 4112901020 Kalvenes pamatskola
9 AIZPUTES NOVADS 4112901027 Dzērves pamatskola
10 AIZPUTES NOVADS 4112901031 Aizputes pagasta pamatskola
11 AIZPUTES NOVADS 4113901044 Aizputes vidusskola
12 AIZPUTES NOVADS 4113903289 Aizputes novada vidusskola
13 AIZPUTES NOVADS 4122901035 Padures pamatskola
14 AKNĪSTES NOVADS 4513900255 Aknīstes vidusskola
15 ALOJAS NOVADS 4312900170 Ozolmuižas pamatskola
16 ALOJAS NOVADS 4312903245 Staiceles pamatskola
17 ALOJAS NOVADS 4313900157 Alojas Ausekļa vidusskola
18 ALSUNGAS NOVADS 4113901196 Alsungas vidusskola
19 ALŪKSNES NOVADS 4411900920 Alūksnes pilsētas sākumskola
20 ALŪKSNES NOVADS 4412900906 Strautiņu pamatskola
21 ALŪKSNES NOVADS 4412900908 Malienas pamatskola
22 ALŪKSNES NOVADS 4412900909 Bejas pamatskola
23 ALŪKSNES NOVADS 4412900912 Pededzes pamatskola
24 ALŪKSNES NOVADS 4412900914 Ziemeru pamatskola
25 ALŪKSNES NOVADS 4412902908 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola
26 ALŪKSNES NOVADS 4412903320 Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola
27 ALŪKSNES NOVADS 4413902870 Alūksnes novada vidusskola
28 ALŪKSNES NOVADS 4419900900 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
29 AMATAS NOVADS 4412900316 Zaubes pamatskola
30 AMATAS NOVADS 4412900328 Amatas pamatskola
31 AMATAS NOVADS 4412903132 Amatas novada Skujenes pamatskola
32 AMATAS NOVADS 4412903194 Drabešu Jaunā pamatskola
33 AMATAS NOVADS 4413900335 Nītaures vidusskola
34 AMATAS NOVADS 4422900347 Amatas novada Spāres pamatskola
35 APES NOVADS 4411903171 Trapenes sākumskola
36 APES NOVADS 4412903128 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
37 APES NOVADS 4413900899 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
38 APES NOVADS 4422900921 Gaujienas pamatskola
39 AUCES NOVADS 4513900884 Bēnes vidusskola
40 AUCES NOVADS 4513900885 Auces vidusskola
41 ĀDAŽU NOVADS 4313800383 Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola
42 ĀDAŽU NOVADS 4313901280 Ādažu vidusskola
43 BABĪTES NOVADS 4311802759 Privātā sākumskola "Vinnijs"
44 BABĪTES NOVADS 4311902824 Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
45 BABĪTES NOVADS 4313803103 Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"
46 BABĪTES NOVADS 4313901118 Babītes vidusskola
47 BALDONES NOVADS 4312901006 Baldones Mūzikas pamatskola
48 BALDONES NOVADS 4313901125 Baldones vidusskola
49 BALTINAVAS NOVADS 4213900440 Baltinavas vidusskola
50 BALVU NOVADS 4212900426 Stacijas pamatskola
51 BALVU NOVADS 4212901935 Balvu pamatskola
52 BALVU NOVADS 4213900436 Bērzpils vidusskola
53 BALVU NOVADS 4213900439 Tilžas vidusskola
54 BALVU NOVADS 4219900434 Balvu Valsts ģimnāzija
55 BALVU NOVADS 4231903046 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
56 BAUSKAS NOVADS 4511902871 Bauskas sākumskola
57 BAUSKAS NOVADS 4511903232 Mežotnes sākumskola
58 BAUSKAS NOVADS 4512901302 Vecsaules pamatskola
59 BAUSKAS NOVADS 4512901306 Griķu pamatskola
60 BAUSKAS NOVADS 4512901308 Codes pamatskola
61 BAUSKAS NOVADS 4512901315 Bauskas pilsētas pamatskola
62 BAUSKAS NOVADS 4512903239 Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde "Uzvaras pamatskola"
63 BAUSKAS NOVADS 4512903251 Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde "Īslīces pamatskola"
64 BAUSKAS NOVADS 4513901295 Bauskas 2. vidusskola
65 BAUSKAS NOVADS 4519901296 Bauskas Valsts ģimnāzija
66 BAUSKAS NOVADS 4520901298 Pamūšas speciālā pamatskola
67 BEVERĪNAS NOVADS 4411900650 Brenguļu sākumskola
68 BEVERĪNAS NOVADS 4412900640 J. Endzelīna Kauguru pamatskola
69 BEVERĪNAS NOVADS 4412901204 Trikātas pamatskola
70 BROCĒNU NOVADS 4112900013 Remtes pamatskola
71 BROCĒNU NOVADS 4112900078 Gaiķu pamatskola
72 BROCĒNU NOVADS 4112900414 Blīdenes pamatskola
73 BROCĒNU NOVADS 4113901049 Brocēnu vidusskola
74 BURTNIEKU NOVADS 4412900636 Matīšu pamatskola
75 BURTNIEKU NOVADS 4412900645 Rencēnu pamatskola
76 BURTNIEKU NOVADS 4412901320 Ēveles pamatskola
77 BURTNIEKU NOVADS 4412903106 Burtnieku Ausekļa pamatskola
78 CARNIKAVAS NOVADS 4312901110 Carnikavas pamatskola
79 CESVAINES NOVADS 4413900133 Cesvaines vidusskola
80 CĒSU NOVADS 4411901845 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
81 CĒSU NOVADS 4412803216 Cēsu Jaunā pamatskola
82 CĒSU NOVADS 4412900314 Cēsu 1. pamatskola
83 CĒSU NOVADS 4412900319 Rāmuļu pamatskola
84 CĒSU NOVADS 4412900331 Cēsu 2. pamatskola
85 CĒSU NOVADS 4413903078 Cēsu Pilsētas vidusskola
86 CĒSU NOVADS 4414601647 Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola
87 CĒSU NOVADS 4419900342 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
88 CĒSU NOVADS 4419902648 Cēsu Valsts ģimnāzija
89 CĒSU NOVADS 4424903139 Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs
90 CIBLAS NOVADS 4212900451 Pušmucovas pamatskola
91 CIBLAS NOVADS 4213900473 Ciblas vidusskola
92 CIBLAS NOVADS 4222900478 Ezersalas speciālā pamatskola
93 DAGDAS NOVADS 4211903220 Šķaunes sākumskola
94 DAGDAS NOVADS 4211903226 Asūnes sākumskola
95 DAGDAS NOVADS 4212900568 Andrupenes pamatskola
96 DAGDAS NOVADS 4213900572 Ezernieku vidusskola
97 DAGDAS NOVADS 4213900573 Dagdas vidusskola
98 DAGDAS NOVADS 4222900579 Aleksandrovas pamatskola
99 DAUGAVPILS 2712901237 Daugavpils Saskaņas pamatskola
100 DAUGAVPILS 2712902175 Daugavpils 11. pamatskola
101 DAUGAVPILS 2712902233 Daugavpils Vienības pamatskola
102 DAUGAVPILS 2713900714 Daugavpils 10. vidusskola
103 DAUGAVPILS 2713901037 Daugavpils 3. vidusskola
104 DAUGAVPILS 2713901135 Daugavpils 13. vidusskola
105 DAUGAVPILS 2713901176 Daugavpils 15. vidusskola
106 DAUGAVPILS 2713901222 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
107 DAUGAVPILS 2713901229 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs
108 DAUGAVPILS 2713901231 Daugavpils 16. vidusskola
109 DAUGAVPILS 2713901235 Daugavpils 17. vidusskola
110 DAUGAVPILS 2713901238 Daugavpils 9. vidusskola
111 DAUGAVPILS 2713901240 Daugavpils 12. vidusskola
112 DAUGAVPILS 2713902243 Daugavpils Centra vidusskola
113 DAUGAVPILS 2716901232 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
114 DAUGAVPILS 2719902518 Daugavpils Valsts ģimnāzija
115 DAUGAVPILS 2722901223 Daugavpils 1. speciālā pamatskola
116 DAUGAVPILS 2724903240 Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs
117 DAUGAVPILS NOVADS 4212900498 Randenes pamatskola
118 DAUGAVPILS NOVADS 4212900502 Kalupes pamatskola
119 DAUGAVPILS NOVADS 4212900504 Biķernieku pamatskola
120 DAUGAVPILS NOVADS 4212900506 Lāču pamatskola
121 DAUGAVPILS NOVADS 4212900511 Naujenes pamatskola
122 DAUGAVPILS NOVADS 4212902413 Silenes pamatskola
123 DAUGAVPILS NOVADS 4212902988 Medumu pamatskola
124 DAUGAVPILS NOVADS 4212903120 Laucesas pamatskola
125 DAUGAVPILS NOVADS 4213900512 Salienas vidusskola
126 DAUGAVPILS NOVADS 4213900514 Špoģu vidusskola
127 DAUGAVPILS NOVADS 4213900517 Zemgales vidusskola
128 DAUGAVPILS NOVADS 4213900519 Sventes vidusskola
129 DAUGAVPILS NOVADS 4213901322 Vaboles vidusskola
130 DAUGAVPILS NOVADS 4222900868 Medumu speciālā pamatskola
131 DOBELES NOVADS 4511903050 Lejasstrazdu sākumskola
132 DOBELES NOVADS 4511903252 Dobeles sākumskola
133 DOBELES NOVADS 4512900867 Bikstu pamatskola
134 DOBELES NOVADS 4512900869 Annenieku pamatskola
135 DOBELES NOVADS 4512900874 Gardenes pamatskola
136 DOBELES NOVADS 4512900878 Penkules pamatskola
137 DOBELES NOVADS 4512900881 Mežinieku pamatskola
138 DOBELES NOVADS 4513900890 Dobeles 1. vidusskola
139 DOBELES NOVADS 4519902412 Dobeles Valsts ģimnāzija
140 DOBELES NOVADS 4522900892 Bērzupes speciālā pamatskola
141 DOBELES NOVADS 4531902884 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
142 DUNDAGAS NOVADS 4112900615 Kolkas pamatskola
143 DUNDAGAS NOVADS 4113900621 Dundagas vidusskola
144 DURBES NOVADS 4112903172 Ata Kronvalda Durbes pamatskola
145 ENGURES NOVADS 4311900252 Milzkalnes sākumskola
146 ENGURES NOVADS 4312900208 Lapmežciema pamatskola
147 ENGURES NOVADS 4312900209 Smārdes pamatskola
148 ENGURES NOVADS 4313900228 Engures vidusskola
149 ĒRGĻU NOVADS 4413900131 Ērgļu vidusskola
150 GARKALNES NOVADS 4312902828 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
151 GARKALNES NOVADS 4312903195 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
152 GROBIŅAS NOVADS 4113903297 Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
153 GULBENES NOVADS 4412900952 Stāķu pamatskola
154 GULBENES NOVADS 4412900955 Rankas pamatskola
155 GULBENES NOVADS 4412900959 Tirzas pamatskola
156 GULBENES NOVADS 4412903166 Gulbīša pamatskola
157 GULBENES NOVADS 4413900963 Lizuma vidusskola
158 GULBENES NOVADS 4413900964 Lejasciema vidusskola
159 GULBENES NOVADS 4413900966 Gulbenes 2. vidusskola
160 GULBENES NOVADS 4414900969 Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola
161 GULBENES NOVADS 4419902731 Gulbenes novada valsts ģimnāzija
162 GULBENES NOVADS 4422900923 Sveķu pamatskola
163 IECAVAS NOVADS 4512903301 Iecavas pamatskola
164 IECAVAS NOVADS 4513901291 Iecavas vidusskola
165 IECAVAS NOVADS 4515802737 Rīgas Tālmācības vidusskola
166 IECAVAS NOVADS 4515802989 Eiropas Tālmācības vidusskola
167 IECAVAS NOVADS 4515802999 Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
168 IECAVAS NOVADS 4522901299 Zālītes speciālā pamatskola
169 IKŠĶILES NOVADS 4311803322 Privātā sākumskola "Ķiparu nams"
170 IKŠĶILES NOVADS 4311903258 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola
171 IKŠĶILES NOVADS 4312803292 Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola"
172 IKŠĶILES NOVADS 4313900190 Ikšķiles vidusskola
173 ILŪKSTES NOVADS 4213903005 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
174 ILŪKSTES NOVADS 4213903225 Ilūkstes Raiņa vidusskola
175 ILŪKSTES NOVADS 4222900521 Raudas internātpamatskola
176 INČUKALNA NOVADS 4312901339 Inčukalna pamatskola
177 INČUKALNA NOVADS 4313901104 Vangažu vidusskola
178 JAUNJELGAVAS NOVADS 4512900981 Daudzeses pamatskola
179 JAUNJELGAVAS NOVADS 4512900982 Sunākstes pamatskola
180 JAUNJELGAVAS NOVADS 4512900983 Seces pagasta pamatskola
181 JAUNJELGAVAS NOVADS 4513901040 Jaunjelgavas vidusskola
182 JAUNPIEBALGAS NOVADS 4413900339 Jaunpiebalgas vidusskola
183 JAUNPILS NOVADS 4313900207 Jaunpils vidusskola
184 JELGAVA 2811902954 Jelgavas 4. sākumskola
185 JELGAVA 2812802996 Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"
186 JELGAVA 2812903293 Jelgavas Centra pamatskola
187 JELGAVA 2813900137 Jelgavas 4. vidusskola
188 JELGAVA 2813900138 Jelgavas 5. vidusskola
189 JELGAVA 2813900139 Jelgavas 6. vidusskola
190 JELGAVA 2813902959 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
191 JELGAVA 2819902423 Jelgavas Valsts ģimnāzija
192 JELGAVA 2819903270 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
193 JELGAVA 2822902715 Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
194 JELGAVA 2824903199 Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs
195 JELGAVA 2831902686 Jelgavas Amatu vidusskola
196 JELGAVA 4515900863 Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
197 JELGAVAS NOVADS 4512900842 Svētes pamatskola
198 JELGAVAS NOVADS 4512900843 Vilces pamatskola
199 JELGAVAS NOVADS 4512900845 Šķibes pamatskola
200 JELGAVAS NOVADS 4512900847 Aizupes pamatskola
201 JELGAVAS NOVADS 4512900848 Sesavas pamatskola
202 JELGAVAS NOVADS 4512903193 Līvbērzes pamatskola
203 JELGAVAS NOVADS 4513900858 Kalnciema vidusskola
204 JELGAVAS NOVADS 4513900859 Elejas vidusskola
205 JELGAVAS NOVADS 4513900861 Vircavas vidusskola
206 JELGAVAS NOVADS 4513902499 Kalnciema pagasta vidusskola
207 JELGAVAS NOVADS 4513902755 Staļģenes vidusskola
208 JELGAVAS NOVADS 4513902986 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
209 JELGAVAS NOVADS 4522900862 Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs
210 JĒKABPILS 1012902246 Jēkabpils pamatskola
211 JĒKABPILS 1013900258 Jēkabpils 2. vidusskola
212 JĒKABPILS 1013900259 Jēkabpils 3. vidusskola
213 JĒKABPILS 1019900257 Jēkabpils Valsts ģimnāzija
214 JĒKABPILS 4512900275 Krustpils pamatskola
215 JĒKABPILS NOVADS 4512900267 Ābeļu pamatskola
216 JĒKABPILS NOVADS 4512900270 Dignājas pamatskola
217 JĒKABPILS NOVADS 4512900281 Rubeņu pamatskola
218 JĒKABPILS NOVADS 4513900263 Zasas vidusskola
219 JŪRMALA 2911901383 Sākumskola "Taurenītis"
220 JŪRMALA 2911901386 Sākumskola "Ābelīte"
221 JŪRMALA 2912901351 Slokas pamatskola
222 JŪRMALA 2912901382 Jūrmalas Alternatīvā skola
223 JŪRMALA 2912901441 Vaivaru pamatskola
224 JŪRMALA 2912903110 Ķemeru pamatskola
225 JŪRMALA 2912903112 Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola
226 JŪRMALA 2913801521 Latvijas Starptautiskā skola
227 JŪRMALA 2913901344 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
228 JŪRMALA 2913901346 Pumpuru vidusskola
229 JŪRMALA 2913901348 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
230 JŪRMALA 2913901349 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
231 JŪRMALA 2913901352 Majoru vidusskola
232 JŪRMALA 2919902697 Jūrmalas Valsts ģimnāzija
233 JŪRMALA 2922901384 Jūrmalas pilsētas pamatskola
234 KANDAVAS NOVADS 4312900210 Zemītes pamatskola
235 KANDAVAS NOVADS 4312900231 Cēres pamatskola
236 KANDAVAS NOVADS 4312900246 Kandavas novada Zantes pamatskola
237 KANDAVAS NOVADS 4312903111 Vānes pamatskola
238 KANDAVAS NOVADS 4313900205 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
239 KANDAVAS NOVADS 4313900352 Kandavas Reģionālā vidusskola
240 KĀRSAVAS NOVADS 4212900450 Salnavas pamatskola
241 KĀRSAVAS NOVADS 4212900452 Mērdzenes pamatskola
242 KĀRSAVAS NOVADS 4212900463 Mežvidu pamatskola
243 KĀRSAVAS NOVADS 4213902516 Kārsavas vidusskola
244 KOCĒNU NOVADS 4412900637 Rubenes pamatskola
245 KOCĒNU NOVADS 4412900647 Kocēnu pamatskola
246 KOCĒNU NOVADS 4412900648 Jura Neikena Dikļu pamatskola
247 KOCĒNU NOVADS 4422903146 Ziemeļvidzemes pamatskola
248 KOKNESES NOVADS 4511903092 Pērses sākumskola
249 KOKNESES NOVADS 4512900987 Bebru pamatskola
250 KOKNESES NOVADS 4513901334 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
251 KOKNESES NOVADS 4524900991 Kokneses pamatskola - attīstības centrs
252 KRĀSLAVAS NOVADS 4212900551 Robežnieku pamatskola
253 KRĀSLAVAS NOVADS 4212900553 Krāslavas pamatskola
254 KRĀSLAVAS NOVADS 4212900563 Izvaltas pamatskola
255 KRĀSLAVAS NOVADS 4212900569 Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola
256 KRĀSLAVAS NOVADS 4212903083 Indras pamatskola
257 KRĀSLAVAS NOVADS 4213900576 Krāslavas Varavīksnes vidusskola
258 KRĀSLAVAS NOVADS 4219902694 Krāslavas Valsts ģimnāzija
259 KRIMULDAS NOVADS 4312900169 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
260 KRIMULDAS NOVADS 4313901119 Krimuldas vidusskola
261 KRUSTPILS NOVADS 4511902965 Variešu sākumskola
262 KRUSTPILS NOVADS 4512900278 Mežāres pamatskola
263 KRUSTPILS NOVADS 4512900284 Sūnu pamatskola
264 KRUSTPILS NOVADS 4512900286 Vīpes pamatskola
265 KRUSTPILS NOVADS 4513900256 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
266 KRUSTPILS NOVADS 4522901242 Antūžu pamatskola
267 KULDĪGAS NOVADS 4111803228 Kuldīgas Kristīgā sākumskola
268 KULDĪGAS NOVADS 4112901178 Vārmes pamatskola
269 KULDĪGAS NOVADS 4112901179 Turlavas pamatskola
270 KULDĪGAS NOVADS 4112901184 Laidu pamatskola
271 KULDĪGAS NOVADS 4112901193 Vilgāles pamatskola
272 KULDĪGAS NOVADS 4112901194 Ēdoles pamatskola
273 KULDĪGAS NOVADS 4112902771 Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola
274 KULDĪGAS NOVADS 4113901189 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
275 KULDĪGAS NOVADS 4113901191 Kuldīgas 2. vidusskola
276 KULDĪGAS NOVADS 4113901192 Kuldīgas Centra vidusskola
277 KULDĪGAS NOVADS 4113903238 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
278 KULDĪGAS NOVADS 4124901177 Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs
279 ĶEGUMA NOVADS 4312901328 Birzgales pamatskola
280 ĶEGUMA NOVADS 4313900201 Ķeguma komercnovirziena vidusskola
281 ĶEKAVAS NOVADS 4311901108 Pļavniekkalna sākumskola
282 ĶEKAVAS NOVADS 4312802726 Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"
283 ĶEKAVAS NOVADS 4312901117 Daugmales pamatskola
284 ĶEKAVAS NOVADS 4313901079 Ķekavas vidusskola
285 ĶEKAVAS NOVADS 4313902363 Baložu vidusskola
286 LIELVĀRDES NOVADS 4312900195 Lielvārdes pamatskola
287 LIELVĀRDES NOVADS 4312901329 Lēdmanes pamatskola
288 LIELVĀRDES NOVADS 4312903236 Jumpravas pamatskola
289 LIELVĀRDES NOVADS 4313901694 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
290 LIELVĀRDES NOVADS 4322901056 Valdemāra pamatskola
291 LIEPĀJA 3011800081 Privātsākumskola "Varavīksne"
292 LIEPĀJA 3011900940 Liepājas Ezerkrasta sākumskola
293 LIEPĀJA 3011902612 Liepājas Centra sākumskola
294 LIEPĀJA 3012800408 Liepājas Katoļu pamatskola
295 LIEPĀJA 3012900937 Liepājas 3. pamatskola
296 LIEPĀJA 3013900924 Liepājas 8. vidusskola
297 LIEPĀJA 3013900925 J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
298 LIEPĀJA 3013900931 Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola
299 LIEPĀJA 3013900932 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
300 LIEPĀJA 3013900933 Liepājas Raiņa 6. vidusskola
301 LIEPĀJA 3013900934 Liepājas 7. vidusskola
302 LIEPĀJA 3013903300 Liepājas Liedaga vidusskola
303 LIEPĀJA 3019902788 Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
304 LIEPĀJA 3024903267 "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs"
305 LIMBAŽU NOVADS 4311902862 Limbažu sākumskola
306 LIMBAŽU NOVADS 4312900167 Lādezera pamatskola
307 LIMBAŽU NOVADS 4312900171 Pāles pamatskola
308 LIMBAŽU NOVADS 4312900175 Umurgas pamatskola
309 LIMBAŽU NOVADS 4312900176 Vidrižu pamatskola
310 LIMBAŽU NOVADS 4312900178 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
311 LIMBAŽU NOVADS 4313901881 Limbažu 3. vidusskola
312 LIMBAŽU NOVADS 4316901395 Limbažu novada ģimnāzija
313 LIMBAŽU NOVADS 4322900181 Limbažu novada speciālā pamatskola
314 LĪGATNES NOVADS 4411903221 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola
315 LĪGATNES NOVADS 4413900337 Līgatnes novada vidusskola
316 LĪVĀNU NOVADS 4212900365 Jersikas pamatskola
317 LĪVĀNU NOVADS 4212900366 Jaunsilavas pamatskola
318 LĪVĀNU NOVADS 4212900368 Rožupes pamatskola
319 LĪVĀNU NOVADS 4213900374 Līvānu 1. vidusskola
320 LĪVĀNU NOVADS 4213900378 Rudzātu vidusskola
321 LĪVĀNU NOVADS 4213900387 Līvānu 2. vidusskola
322 LĪVĀNU NOVADS 4214900376 Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
323 LĪVĀNU NOVADS 4220900355 Rudzātu speciālā pamatskola
324 LUBĀNAS NOVADS 4412900115 Meirānu Kalpaka pamatskola
325 LUBĀNAS NOVADS 4413900130 Lubānas vidusskola
326 LUDZAS NOVADS 4212900453 Pildas pamatskola
327 LUDZAS NOVADS 4212900459 Ludzas Mūzikas pamatskola
328 LUDZAS NOVADS 4213900475 Ludzas 2. vidusskola
329 LUDZAS NOVADS 4216900471 Ludzas pilsētas ģimnāzija
330 MADONAS NOVADS 4412802815 Kristiāna Dāvida pamatskola
331 MADONAS NOVADS 4412900106 Vestienas pamatskola
332 MADONAS NOVADS 4412900111 Praulienas pamatskola
333 MADONAS NOVADS 4412900117 Liezēres pamatskola
334 MADONAS NOVADS 4412900119 Lazdonas pamatskola
335 MADONAS NOVADS 4412900120 Kusas pamatskola
336 MADONAS NOVADS 4412900122 Kalsnavas pamatskola
337 MADONAS NOVADS 4412900123 Dzelzavas pamatskola
338 MADONAS NOVADS 4412900124 Degumnieku pamatskola
339 MADONAS NOVADS 4412900125 Bērzaunes pamatskola
340 MADONAS NOVADS 4412900126 Barkavas pamatskola
341 MADONAS NOVADS 4413900129 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
342 MADONAS NOVADS 4413903190 Madonas pilsētas vidusskola
343 MADONAS NOVADS 4419902408 Madonas Valsts ģimnāzija
344 MADONAS NOVADS 4422900104 Dzelzavas speciālā pamatskola
345 MAZSALACAS NOVADS 4413903126 Mazsalacas vidusskola
346 MĀLPILS NOVADS 4313902967 Mālpils novada vidusskola
347 MĀRUPES NOVADS 4311802957 Privātā Montessori sākumskola
348 MĀRUPES NOVADS 4311902782 Mārupes novada Skultes sākumskola
349 MĀRUPES NOVADS 4312802956 Pamatskola "Brīvā Māras skola"
350 MĀRUPES NOVADS 4312901121 Mārupes pamatskola
351 MĀRUPES NOVADS 4312903031 Jaunmārupes pamatskola
352 MĀRUPES NOVADS 4319903318 Mārupes Valsts ģimnāzija
353 MĒRSRAGA NOVADS 4113900624 Mērsraga vidusskola
354 NAUKŠĒNU NOVADS 4413902802 Naukšēnu novada vidusskola
355 NAUKŠĒNU NOVADS 4418000073 Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"
356 NERETAS NOVADS 4512900978 Mazzalves pamatskola
357 NERETAS NOVADS 4513900971 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
358 NĪCAS NOVADS 4111903263 Rudes sākumskola
359 NĪCAS NOVADS 4113900998 Nīcas vidusskola
360 OGRES NOVADS 4311900200 Ogres sākumskola
361 OGRES NOVADS 4312900194 Ogresgala pamatskola
362 OGRES NOVADS 4312900196 Ķeipenes pamatskola
363 OGRES NOVADS 4312902972 Taurupes pamatskola
364 OGRES NOVADS 4313900187 Suntažu vidusskola
365 OGRES NOVADS 4313900188 Madlienas vidusskola
366 OGRES NOVADS 4313900189 Ogres 1. vidusskola
367 OGRES NOVADS 4313901327 Jaunogres vidusskola
368 OGRES NOVADS 4319901137 Ogres Valsts ģimnāzija
369 OGRES NOVADS 4323901430 Suntažu pamatskola - rehabilitācijas centrs
370 OLAINES NOVADS 4313901122 Olaines 1. vidusskola
371 OLAINES NOVADS 4313901129 Olaines 2. vidusskola
372 OZOLNIEKU NOVADS 4512900841 Teteles pamatskola
373 OZOLNIEKU NOVADS 4512900852 Salgales pamatskola
374 OZOLNIEKU NOVADS 4512900860 Garozas pamatskola
375 OZOLNIEKU NOVADS 4513900856 Ozolnieku vidusskola
376 PĀRGAUJAS NOVADS 4412900315 Straupes pamatskola
377 PĀRGAUJAS NOVADS 4412903329 Stalbes pamatskola
378 PĀRGAUJAS NOVADS 4422903321 Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
379 PĀVILOSTAS NOVADS 4112901023 Vērgales pamatskola
380 PĀVILOSTAS NOVADS 4113900994 Pāvilostas vidusskola
381 PĻAVIŅU NOVADS 4516902770 Pļaviņu novada ģimnāzija
382 PREIĻU NOVADS 4212803090 Pamatskola "Preiļu Brīvā skola"
383 PREIĻU NOVADS 4212900356 Preiļu 1. pamatskola
384 PREIĻU NOVADS 4212900367 Pelēču pamatskola
385 PREIĻU NOVADS 4212900370 Salas pamatskola
386 PREIĻU NOVADS 4213900386 Preiļu 2. vidusskola
387 PREIĻU NOVADS 4219900382 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
388 PRIEKULES NOVADS 4112901022 Virgas pamatskola
389 PRIEKULES NOVADS 4112901033 Krotes Kronvalda Ata pamatskola
390 PRIEKULES NOVADS 4112903259 Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola
391 PRIEKULES NOVADS 4113901000 Priekules vidusskola
392 PRIEKULES NOVADS 4122901034 Mežupes pamatskola
393 PRIEKUĻU NOVADS 4412900324 Liepas pamatskola
394 PRIEKUĻU NOVADS 4413900336 Priekuļu vidusskola
395 RAUNAS NOVADS 4412801047 Biedrības "Tautskola 99 Baltie zirgi" pamatskola
396 RAUNAS NOVADS 4413900333 Raunas vidusskola
397 RĒZEKNE 3111903094 Rēzeknes sākumskola
398 RĒZEKNE 3113802708 Rēzeknes Katoļu vidusskola
399 RĒZEKNE 3113803087 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
400 RĒZEKNE 3113900062 Rēzeknes 2. vidusskola
401 RĒZEKNE 3113900063 Rēzeknes 3. vidusskola
402 RĒZEKNE 3113900065 Rēzeknes 5. vidusskola
403 RĒZEKNE 3113900066 Rēzeknes 6. vidusskola
404 RĒZEKNE 3114903079 Rēzeknes 4. vidusskola
405 RĒZEKNE 3116902163 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
406 RĒZEKNE 3119902527 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
407 RĒZEKNE 3124903147 Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs
408 RĒZEKNES NOVADS 4212901140 Audriņu pamatskola
409 RĒZEKNES NOVADS 4212901145 Feimaņu pamatskola
410 RĒZEKNES NOVADS 4212901156 Jaunstrūžānu pamatskola
411 RĒZEKNES NOVADS 4212901165 Rēznas pamatskola
412 RĒZEKNES NOVADS 4212901167 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
413 RĒZEKNES NOVADS 4212901168 Verēmu pamatskola
414 RĒZEKNES NOVADS 4212902240 Gaigalavas pamatskola
415 RĒZEKNES NOVADS 4213901076 Kaunatas vidusskola
416 RĒZEKNES NOVADS 4213901078 Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
417 RĒZEKNES NOVADS 4213901149 Tiskādu vidusskola
418 RĒZEKNES NOVADS 4213901150 Dricānu vidusskola
419 RĒZEKNES NOVADS 4213901152 Nautrēnu vidusskola
420 RĒZEKNES NOVADS 4213903054 Maltas vidusskola
421 RĒZEKNES NOVADS 4220900956 Rēzeknes novada speciālā pamatskola
422 RIEBIŅU NOVADS 4212900358 Sīļukalna pamatskola
423 RIEBIŅU NOVADS 4212900360 Dravnieku pamatskola
424 RIEBIŅU NOVADS 4212900364 Galēnu pamatskola
425 RIEBIŅU NOVADS 4212900373 Rušonas pamatskola
426 RIEBIŅU NOVADS 4213900379 Riebiņu vidusskola
427 RĪGA 3334303165 Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola"
428 RĪGA 3411900787 Rīgas Valda Zālīša sākumskola
429 RĪGA 3412803330 Rīgas Centra pamatskola
430 RĪGA 3412900786 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola
431 RĪGA 3412900804 Pamatskola "Rīdze"
432 RĪGA 3413801138 Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija
433 RĪGA 3413802628 Privātā vidusskola "INNOVA"
434 RĪGA 3413900790 Rīgas Centra humanitārā vidusskola
435 RĪGA 3413900797 Rīgas 40. vidusskola
436 RĪGA 3413900799 Rīgas 22. vidusskola
437 RĪGA 3413902866 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
438 RĪGA 3413903315 Rīgas Raiņa vidusskola
439 RĪGA 3419900793 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
440 RĪGA 3419900794 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
441 RĪGA 3420900801 Rīgas sākumskola "Valodiņa"
442 RĪGA 3424903099 Rīgas 1. pamatskola-attīstības centrs
443 RĪGA 3511900641 Āgenskalna sākumskola
444 RĪGA 3512900779 Rīgas Valdorfskola
445 RĪGA 3513800288 Privātskola "Latreia"
446 RĪGA 3513802325 Privātā vidusskola "Templum"
447 RĪGA 3513802582 Privātā vidusskola "Patnis"
448 RĪGA 3513900764 Rīgas 54. vidusskola
449 RĪGA 3513900765 Rīgas 34. vidusskola
450 RĪGA 3513900766 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
451 RĪGA 3513900767 Rīgas Anniņmuižas vidusskola
452 RĪGA 3513900768 Rīgas 41. vidusskola
453 RĪGA 3513900770 Iļģuciema vidusskola
454 RĪGA 3513900771 Rīgas 19. vidusskola
455 RĪGA 3513900772 Rīgas 71. vidusskola
456 RĪGA 3513900773 Rīgas Imantas vidusskola
457 RĪGA 3513900774 Rīgas 69. vidusskola
458 RĪGA 3513900775 Rīgas Ostvalda vidusskola
459 RĪGA 3513900776 Rīgas 96. vidusskola
460 RĪGA 3513900836 Rīgas 33. vidusskola
461 RĪGA 3515803174 Rīgas 1. Privātā tālmācības vidusskola
462 RĪGA 3519900642 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
463 RĪGA 3611803294 Sākumskola "Lielie stāsti"
464 RĪGA 3612801468 Privātā pamatskola "Maksima"
465 RĪGA 3612900249 Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola
466 RĪGA 3612900688 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola
467 RĪGA 3612900689 Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
468 RĪGA 3612902818 Rīgas Lastādijas pamatskola
469 RĪGA 3612902865 Rīgas Pļavnieku pamatskola
470 RĪGA 3612902961 Rīgas Avotu pamatskola
471 RĪGA 3612903309 Rīgas 1. Kristīgā pamatskola
472 RĪGA 3613800446 Rīgas ģimnāzija "Maksima"
473 RĪGA 3613801080 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola "PREMJERS"
474 RĪGA 3613801984 Privātā vidusskola "Norma"
475 RĪGA 3613802155 Habad Ebreju privātā vidusskola
476 RĪGA 3613802748 Rīgas 1. vidusskola
477 RĪGA 3613802902 Torņakalna Privātā vidusskola
478 RĪGA 3613803121 Privātā vidusskola "RIMS"
479 RĪGA 3613900664 Rīgas 65. vidusskola
480 RĪGA 3613900665 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
481 RĪGA 3613900669 Rīgas 93. vidusskola
482 RĪGA 3613900670 Rīgas 72. vidusskola
483 RĪGA 3613900672 Rīgas 88. vidusskola
484 RĪGA 3613900677 Rīgas 15. vidusskola
485 RĪGA 3613900678 Rīgas 25. vidusskola
486 RĪGA 3613900679 Rīgas 92. vidusskola
487 RĪGA 3613900680 Rīgas Ķengaraga vidusskola
488 RĪGA 3613900682 Rīgas 75. vidusskola
489 RĪGA 3613900683 Rīgas 86. vidusskola
490 RĪGA 3613900684 Rīgas 6. vidusskola
491 RĪGA 3613900685 Rīgas 51. vidusskola
492 RĪGA 3613900788 Rīgas Ukraiņu vidusskola
493 RĪGA 3613901263 Rīgas Lietuviešu vidusskola
494 RĪGA 3613903047 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
495 RĪGA 3613903082 Rīgas Austrumu vidusskola
496 RĪGA 3613903316 Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola
497 RĪGA 3620900693 Rīgas Daugavas pamatskola
498 RĪGA 3622900692 Rīgas 2. pamatskola
499 RĪGA 3624900694 Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs
500 RĪGA 3624903100 Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs
501 RĪGA 3711802689 Privātā sākumskola "Namiņš"
502 RĪGA 3711803037 Privātā Montesori sākumskola "Pētnieki"
503 RĪGA 3711803040 Rīgas pilsētas sākumskola
504 RĪGA 3711803108 Privātā sākumskola "DOMDARIS"
505 RĪGA 3711803142 Privātā sākumskola "Rīgas Vācu skola"
506 RĪGA 3711803265 Kristīgā sākumskola "Ceļš"
507 RĪGA 3712803250 Rīgas Kristīgā pamatskola
508 RĪGA 3712803253 Privātā vispārējā izglītības iestāde "Mīlestības Māja"
509 RĪGA 3712900760 Mežciema pamatskola
510 RĪGA 3713801443 Privātā vidusskola "Klasika"
511 RĪGA 3713801461 Privātā vidusskola "Laisma"
512 RĪGA 3713802710 Privātā vidusskola "MAXVEL"
513 RĪGA 3713803152 Privātā vidusskola "Citruss"
514 RĪGA 3713900735 Rīgas 84. vidusskola
515 RĪGA 3713900736 Rīgas Klasiskā ģimnāzija
516 RĪGA 3713900738 Rīgas 85. vidusskola
517 RĪGA 3713900740 Rīgas Franču licejs
518 RĪGA 3713900741 Rīgas Hanzas vidusskola
519 RĪGA 3713900742 Rīgas 45. vidusskola
520 RĪGA 3713900746 Rīgas Teikas vidusskola
521 RĪGA 3713900749 Rīgas Purvciema vidusskola
522 RĪGA 3713900750 Rīgas 21. vidusskola
523 RĪGA 3713900751 Rīgas 49. vidusskola
524 RĪGA 3713900752 Rīgas 89. vidusskola
525 RĪGA 3713900753 Rīgas 80. vidusskola
526 RĪGA 3713900754 Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
527 RĪGA 3713900755 Rīgas 63. vidusskola
528 RĪGA 3713900756 Rīgas 64. vidusskola
529 RĪGA 3713900757 Rīgas Juglas vidusskola
530 RĪGA 3713900758 Rīgas 74. vidusskola
531 RĪGA 3713900789 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
532 RĪGA 3713903310 Rīgas 9. vidusskola
533 RĪGA 3715802846 Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"
534 RĪGA 3720900834 Rīgas 4. pamatskola
535 RĪGA 3725900835 Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs
536 RĪGA 3812803036 Pārdaugavas Montesori pamatskola
537 RĪGA 3812803227 Pārdaugavas Valdorfa pamatskola
538 RĪGA 3812900704 Rīgas Pārdaugavas pamatskola
539 RĪGA 3812900716 Friča Brīvzemnieka pamatskola
540 RĪGA 3812902864 Rīgas Igauņu pamatskola
541 RĪGA 3813800960 Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika"
542 RĪGA 3813801134 Rīgas Katoļu ģimnāzija
543 RĪGA 3813803052 Rīgas Starptautiskā skola
544 RĪGA 3813900700 Ziemeļvalstu ģimnāzija
545 RĪGA 3813900701 Rīgas Mūzikas vidusskola
546 RĪGA 3813900724 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
547 RĪGA 3813900725 Rīgas 53. vidusskola
548 RĪGA 3813900726 Rīgas 61. vidusskola
549 RĪGA 3813900727 Rīgas 95. vidusskola
550 RĪGA 3813900728 Rīgas 47. vidusskola
551 RĪGA 3813903304 Rīgas Ziepniekkalna vidusskola
552 RĪGA 3813903311 Rīgas 14. vidusskola
553 RĪGA 3816900699 Rīgas Angļu ģimnāzija
554 RĪGA 3819900703 Āgenskalna Valsts ģimnāzija
555 RĪGA 3822900729 Rīgas 3. speciālā pamatskola
556 RĪGA 3822903314 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
557 RĪGA 3911803029 Rīgas Montessori sākumskola
558 RĪGA 3912802830 ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA
559 RĪGA 3912900813 Rīgas 7. pamatskola
560 RĪGA 3912903313 Rīgas Čiekurkalna pamatskola
561 RĪGA 3913803014 RTU inženierzinātņu vidusskola
562 RĪGA 3913900817 Rīgas 13. vidusskola
563 RĪGA 3913900818 Rīgas Rīnūžu vidusskola
564 RĪGA 3913900820 Rīgas Jāņa Poruka vidusskola
565 RĪGA 3913900821 Puškina licejs
566 RĪGA 3913900823 Rīgas 28. vidusskola
567 RĪGA 3913900824 Rīgas 10. vidusskola
568 RĪGA 3913900826 Rīgas 31. vidusskola
569 RĪGA 3913900827 Rīgas 46. vidusskola
570 RĪGA 3913901617 Rīgas Kultūru vidusskola
571 RĪGA 3913903312 Rīgas 18. vidusskola
572 RĪGA 3919902869 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
573 RĪGA 3925900830 Rīgas 66. speciālā vidusskola
574 ROJAS NOVADS 4113900619 Rojas vidusskola
575 ROPAŽU NOVADS 4313903319 Ropažu novada vidusskola
576 RUCAVAS NOVADS 4112901043 Sikšņu pamatskola
577 RUCAVAS NOVADS 4112902528 Rucavas pamatskola
578 RUGĀJU NOVADS 4212900422 Rugāju novada Eglaines pamatskola
579 RUGĀJU NOVADS 4213902769 Rugāju novada vidusskola
580 RUNDĀLES NOVADS 4513901324 Pilsrundāles vidusskola
581 RŪJIENAS NOVADS 4413903084 Rūjienas vidusskola
582 SALACGRĪVAS NOVADS 4312900160 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
583 SALACGRĪVAS NOVADS 4312903215 Liepupes pamatskola
584 SALACGRĪVAS NOVADS 4313900159 Salacgrīvas vidusskola
585 SALAS NOVADS 4512903237 Biržu pamatskola
586 SALAS NOVADS 4513900261 Salas vidusskola
587 SALASPILS NOVADS 4313901008 Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"
588 SALASPILS NOVADS 4313901092 Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2. vidusskola"
589 SALDUS NOVADS 4111903181 Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskola
590 SALDUS NOVADS 4111903317 Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola
591 SALDUS NOVADS 4111903326 Saldus novada pašvaldības Pampāļu sākumskola
592 SALDUS NOVADS 4111903327 Saldus novada pašvaldības Kursīšu sākumskola
593 SALDUS NOVADS 4112900012 Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola
594 SALDUS NOVADS 4112900014 Saldus pamatskola
595 SALDUS NOVADS 4112900627 Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
596 SALDUS NOVADS 4112901264 Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola
597 SALDUS NOVADS 4112901332 Cieceres pamatskola
598 SALDUS NOVADS 4112903134 Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskola
599 SALDUS NOVADS 4113900415 Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
600 SALDUS NOVADS 4113900416 Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola
601 SALDUS NOVADS 4113903122 Saldus vidusskola
602 SALDUS NOVADS 4122903247 Kalnsētas pamatskola
603 SAULKRASTU NOVADS 4313901093 Saulkrastu vidusskola
604 SAULKRASTU NOVADS 4313901120 Zvejniekciema vidusskola
605 SĒJAS NOVADS 4312901114 Sējas pamatskola
606 SĒJAS NOVADS 4316001068 Murjāņu sporta ģimnāzija
607 SIGULDAS NOVADS 4311902928 Laurenču sākumskola
608 SIGULDAS NOVADS 4312900327 Mores pamatskola
609 SIGULDAS NOVADS 4312901089 Siguldas 1. pamatskola
610 SIGULDAS NOVADS 4312901109 Allažu pamatskola
611 SIGULDAS NOVADS 4313902863 Siguldas pilsētas vidusskola
612 SIGULDAS NOVADS 4319901124 Siguldas Valsts ģimnāzija
613 SKRĪVERU NOVADS 4513900975 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
614 SKRUNDAS NOVADS 4112901185 Nīkrāces pamatskola
615 SKRUNDAS NOVADS 4113901187 Skrundas vidusskola
616 SMILTENES NOVADS 4411901211 Launkalnes sākumskola
617 SMILTENES NOVADS 4412901209 Blomes pamatskola
618 SMILTENES NOVADS 4412901216 Bilskas pamatskola
619 SMILTENES NOVADS 4412901218 Palsmanes pamatskola
620 SMILTENES NOVADS 4412901219 Variņu pamatskola
621 SMILTENES NOVADS 4412901221 Grundzāles pamatskola
622 SMILTENES NOVADS 4413903133 Smiltenes vidusskola
623 SMILTENES NOVADS 4422900893 Smiltenes novada speciālā pamatskola
624 STOPIŅU NOVADS 4312901128 Stopiņu pamatskola
625 STOPIŅU NOVADS 4313901107 Ulbrokas vidusskola
626 STOPIŅU NOVADS 4322901127 Gaismas pamatskola
627 STOPIŅU NOVADS 4322903323 Upesleju pamatskola
628 STRENČU NOVADS 4413902791 Strenču novada vidusskola
629 TALSU NOVADS 4111900592 Talsu sākumskola
630 TALSU NOVADS 4111900602 Lībagu sākumskola
631 TALSU NOVADS 4111903325 Virbu sākumskola
632 TALSU NOVADS 4112900593 Talsu pamatskola
633 TALSU NOVADS 4112900594 Laucienes pamatskola
634 TALSU NOVADS 4112900595 Pastendes pamatskola
635 TALSU NOVADS 4112900610 Stendes pamatskola
636 TALSU NOVADS 4112900612 Pūņu pamatskola
637 TALSU NOVADS 4112902872 Vandzenes pamatskola
638 TALSU NOVADS 4112903179 Sabiles pamatskola
639 TALSU NOVADS 4113801678 Talsu Kristīgā vidusskola
640 TALSU NOVADS 4113900616 Valdemārpils vidusskola
641 TALSU NOVADS 4113900617 Talsu 2. vidusskola
642 TALSU NOVADS 4114900622 Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
643 TALSU NOVADS 4119902544 Talsu Valsts ģimnāzija
644 TALSU NOVADS 4122901278 Upesgrīvas pamatskola
645 TĒRVETES NOVADS 4512903043 Annas Brigaderes pamatskola
646 TĒRVETES NOVADS 4513903044 Augstkalnes vidusskola
647 TUKUMA NOVADS 4311900233 Sēmes sākumskola
648 TUKUMA NOVADS 4312900227 Pūres pamatskola
649 TUKUMA NOVADS 4312900232 Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola
650 TUKUMA NOVADS 4312900235 Džūkstes pamatskola
651 TUKUMA NOVADS 4312900238 Tukuma 3. pamatskola
652 TUKUMA NOVADS 4312902393 Tukuma 2. pamatskola
653 TUKUMA NOVADS 4312903217 Irlavas pamatskola
654 TUKUMA NOVADS 4312903286 Tumes pamatskola
655 TUKUMA NOVADS 4313900224 Tukuma 2. vidusskola
656 TUKUMA NOVADS 4313900250 Zemgales vidusskola
657 TUKUMA NOVADS 4316902392 Tukuma Raiņa ģimnāzija
658 TUKUMA NOVADS 4322903223 Tukuma novada speciālās izglītības iestāde
659 VAIŅODES NOVADS 4113900999 Vaiņodes vidusskola
660 VALKAS NOVADS 4411903242 Vijciema sākumskola
661 VALKAS NOVADS 4411903243 Kārķu sākumskola
662 VALKAS NOVADS 4412901220 Ērģemes pamatskola
663 VALKAS NOVADS 4413903137 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
664 VALMIERA 2511902432 Valmieras Pārgaujas sākumskola
665 VALMIERA 2511902507 Valmieras sākumskola
666 VALMIERA 2512803021 Pamatskola "Universum"
667 VALMIERA 2512803261 Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA
668 VALMIERA 2513900631 Valmieras Viestura vidusskola
669 VALMIERA 2513901058 Valmieras 2. vidusskola
670 VALMIERA 2513901081 Valmieras 5. vidusskola
671 VALMIERA 2519902526 Valmieras Valsts ģimnāzija
672 VALMIERA 2519903334 Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
673 VALMIERA 2524903208 Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs
674 VARAKĻĀNU NOVADS 4412900113 Murmastienes pamatskola
675 VARAKĻĀNU NOVADS 4413900128 Varakļānu vidusskola
676 VĀRKAVAS NOVADS 4213900377 Vārkavas vidusskola
677 VECPIEBALGAS NOVADS 4412903241 Vecpiebalgas novada pamatskola
678 VECPIEBALGAS NOVADS 4413900341 Vecpiebalgas vidusskola
679 VECUMNIEKU NOVADS 4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"
680 VECUMNIEKU NOVADS 4512901304 Stelpes pamatskola
681 VECUMNIEKU NOVADS 4512903308 Valles pamatskola
682 VECUMNIEKU NOVADS 4513901289 Skaistkalnes vidusskola
683 VECUMNIEKU NOVADS 4513901290 Vecumnieku vidusskola
684 VECUMNIEKU NOVADS 4513901293 Misas vidusskola
685 VENTSPILS 3211902422 Ventspils Centra sākumskola
686 VENTSPILS 3212900030 Ventspils 1. pamatskola
687 VENTSPILS 3212900031 Ventspils 2. pamatskola
688 VENTSPILS 3212903148 Ventspils Pārventas pamatskola
689 VENTSPILS 3213900033 Ventspils 2. vidusskola
690 VENTSPILS 3213900034 Ventspils 3. vidusskola
691 VENTSPILS 3213900035 Ventspils 4. vidusskola
692 VENTSPILS 3213900037 Ventspils 6. vidusskola
693 VENTSPILS 3219903101 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
694 VENTSPILS NOVADS 4112900046 Zūru pamatskola
695 VENTSPILS NOVADS 4112900047 Užavas pamatskola
696 VENTSPILS NOVADS 4112900049 Popes pamatskola
697 VENTSPILS NOVADS 4112900050 Tārgales pamatskola
698 VENTSPILS NOVADS 4112900052 Ances pamatskola
699 VENTSPILS NOVADS 4112900054 Puzes pamatskola
700 VENTSPILS NOVADS 4113900055 Ugāles vidusskola
701 VENTSPILS NOVADS 4113900543 Piltenes vidusskola
702 VENTSPILS NOVADS 4122901132 Annahites pamatskola
703 VIESĪTES NOVADS 4513900262 Viesītes vidusskola
704 VIĻAKAS NOVADS 4212900074 Viļakas pamatskola
705 VIĻAKAS NOVADS 4212900429 Viduču pamatskola
706 VIĻAKAS NOVADS 4212900431 Žīguru pamatskola
707 VIĻAKAS NOVADS 4213900437 Rekavas vidusskola
708 VIĻAKAS NOVADS 4219900075 Viļakas Valsts ģimnāzija
709 VIĻĀNU NOVADS 4212901166 Dekšāru pamatskola
710 VIĻĀNU NOVADS 4213900184 Viļānu vidusskola
711 ZILUPES NOVADS 4213900476 Zilupes vidusskola

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .