PAGĀTNE - NĀKOTNE
Tas tālais 13. gadu simtenis, kad Jersikas ķēniņš Visvaldis valdīja pār vareno Letijas zemi. Karaļvalsts sastāvā atradās Negestes pilsnovads jeb Nigastes zemes ar centrālo pārvaldi pilskalnā - šodien asprātīgi nosauktajā - Dārznīcas kalnā. Esam Madonas novada Aronas pagastā.


Ernesta Brastiņa 1930. gadā uzņemtajā fotogrāfijā apaugums slēpj burvīgo spirālveida terasi, kas vijas apkārt kalnam, ļaujot fantazēt par senā pilskalna īpatnībām. Par amatniekiem, kuri veidojuši izrakumos atrastos priekšmetus, rotas un cēluši koka piliRuņģu tēvs vēl atminas Nigestes mājas kalna pakājē, kur bērnībā viesojies.Godājot pagātni, var veidot nākotni.