*Personas identifikācijas numurs ir personas kods.


Paldies

Liels paldies katram atbalstītājam! Ar Jūsu atbalstu varam paveikt vairāk, skatīties augstāk un vairot gaismu!