PAR BIEDRĪBU

Biedrības dati

Biedrība Nigeste dibināta 2016. gada 11. aprīlī

Reģistrācijas nr. 40008250340
Juridiskā adrese: Kalnāji, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847

Rekvizīti

Nosaukums: Nigeste

Reģistrācijas numurs: 40008250340

Konta numurs: LV68HABA0551043459934        
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Biedrībai nav sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusa, no tā paši atteicāmies 2021. gada 5. oktobrī. Divi iemesli šādai rīcībai: 1) sarežģītā grāmatvedība un atskaites; 2) gatavojamies veikt saimniecisko darbību, lai iegūtu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai, saimnieciskā darbība un SLO statuss nav savienojami.

Sūtība

Sūtība ir tā, kādēļ celties un darīt. Kam ticēt, un kā dēļ tiekties uz gaismu.

Bērni

Mūsu vienīgā nākotne ir bērni. Tieši viņi ir tie, kuri tālāk nesīs mīlestību un labestību. Bērni radīs labāku pasauli. Bērni rūpēsies par sirmgalvjiem, vidi un dzīvniekiem. Tieši viņi ir tie, kuru dēļ ir vērts strādāt vairāk, censties vairāk un ticēt kam vairāk!

Sabiedrība

Sabiedrība kā vērtība ar stipru morālo stāju, ar patriotisku pārliecību, atbildības uzņemšanos un nākotnes redzējumu, kas sakņojas kultūrā, mākslā, senču zinībās un ticībā uz gaismu!

Garīgais mantojums, amatniecība un zināšanas

Godāt senos amatus un rast iespēju tiem sadzīvot ar mūsdienu iespējām. Celt senču zināšanas mūsdienu ikdienā, meklēt atbildes uz jautājumiem par to, kas esam, kur ejam un, kas katram jāpaveic.