GRĀMATA, SPĒLE
SNIEDZ SAVU IEGULDĪJUMU, LAI TOP GRĀMATA UN INTERAKTĪVA SPĒLE "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI"                                                                                         DĀVINĀT "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI" 


Viena "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI"* komplekta GRĀMATA+SPĒLE sagatavošanas, izgatavošanas un piegādes (makets, korektūra, tipogrāfijas izmaksas, iesaiņojums, piegāde) izmaksas aplēstas 22,00 euro apmērā. 

Veicot ziedojumu 44,00 euro** apmērā - divu komplektu izdevumu segšanai, Jūs sagādājat VIENU grāmatu kādai no Latvijas skolām, OTRU grāmatu dāvājat kādam pēc paša izvēles.


*Plānotais grāmatas un spēles "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI" iznākšanas datums: 2021. gada aprīlis. 

**Ja vēlaties sagādāt "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI" paša izvēlētam dāvinājuma saņēmējam, viens komplekts jādāvina kādai no skolām.

UZDĀVINI SAVAI SKOLAI "INDRĀNES DIVPADSMIT DĀRGUMI"

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                          SAMEKLĒ SKOLU, KAM PASNIEGSI SAVU DĀVANU 

Astoņus gadus tikāmies, lai runātu par reizēm bagāto bērnību, reizēm trūcīgo tagadni. Par naudu ne - par telpu, kur visu mēra garīgumā, sajēdzīgumā, cilvēcīgumā. Runājām par neesošu laulību, kam pāri stāv uzticība un esošu savienību, ko vajā nodevība. Par bērniem, par Balto mākoni, par dāvāto zemi, par spārniem un ticību. Par mūžību. Par pagājušajām dzīvēm un senču gariem, par nākotnes nabagu pilīm un bagāto būdiņām. Par to, ka vērts ir Cilvēks. Cilvēcīgs cilvēks. Un nabags tas, kam nav sakņu, piederības, dzimtenes...

"Mans laiks ir pagājis. Es dzīvoju lūgšanās par savu nākotnes gājēju. Par mazdēla mazuli, kurš tiek gaidīts katru dienu, šodien, rīt, parīt, pēc nedēļas. Un es jūtu, ka man ar savu domu, ar savu garīgo aktivitāti jādzīvo viņam. Jāiedzīvo viņā. Jūtos svarīga tieši šai sakarībā, nevis kādā varenā pagātnes rakstīšanā. Taču esmu ar mieru manu un tavu nākošo dēļ - runāt..."

- Ilze Indrāne

 .