Jaunas aktīvās atpūtas iespējas Bērzaunē

2021. gada maija sākumā pie Bērzaunes pamatskolas tika atklāts āra trenažieru laukums. Uzstādītās konstrukcijas papildina pagasta ģimeņu iespējas sportiskiem un saturīgiem kopā būšanas mirkļiem. Pagasta teritorija var lepoties ar vēl vienu labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm.

Ideja par šāda laukumiņa veidošanu radās 2019. gada 17. oktobrī, kopā sanākot jaunajai Bērzaunes pamatskolas Skolas padomei. Sanāksmē tika spriests par skolas attīstības plānu un aktualizēts jautājums par rotaļu laukumiņa nepieciešamību skolas pagalmā, kur bērni ar prieku pavada starpbrīžus un brīvos mirkļus pirms un pēc stundām. Lai iegūtu finansējumu, nolēmām piedalīties Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektu konkursā, izstrādājot un iesniedzot projektu „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērzaunē, Ident. Nr. 19-05-AL23-A019.2202-000001”.  Rakstot projektu, tika paredzēts, ka izveidotais sporta aktivitāšu laukums būs pieejams ne tikai skolēniem, bet ikvienam pagasta iedzīvotājam, palielinot bezmaksas aktīvās atpūtas iespējas visām iedzīvotāju grupām un veicinot veselīgu, drošu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Neviltots bija prieks, kad uzzinājām, ka projekts ir atbalstīts un esam ieguvuši finansējumu tā realizēšanai.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 12566,20, t. sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 11 309, 58 (90 % no attiecināmajām izmaksām) un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1 256,62 (10 % no attiecināmajām izmaksām).

Šis āra trenažieru laukums izbūvēts 145 m2 platībā. Laukumā ir uzstādītas iekārtas, ko var izmantot dažāda vecuma cilvēki, un trenažieri izvēlēti tā, lai varētu trenēt  pēc iespējas vairāk dažādu muskuļu grupu:

  • steperis – trenažieris gurnu muskulatūrai;
  • trenažieris muguras, plecu, gurnu, kājas un sēžas muskuļu attīstīšanai;
  • airēšanas trenažieris, kas vienlaikus stiprina gan ķermeņa augšdaļu, gan apakšdaļu;
  • krūšu un pievilkšanās trenažieris;
  • trenažieris augšstilbiem un gurnu muskulatūrai;
  • daudzfunkciju treniņu stacija;
  • šūpoles ar sēdekli;
  • divvietīgās šūpoles.

Āra trenažieru laukuma uzstādīšana prasījusi daudz pūļu. Esam pārvarējuši neskaitāmus izaicinājumus, taču svarīgākais – laukums ir uzstādīts un gaida aktīvās atpūtas cienītājus! Lielu paldies sakām būvniekam par ātri un kvalitatīvi veiktajiem darbiem, pagasta pārvaldei par atbalstu, Bērzaunes skolas direktorei par ieguldīto laiku trenažieru izvēlē. Beidzot āra trenažieru esošās konstrukcijas var izmēģināt gan mazāki un lielāki bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki. Paldies katram un ikvienam par līdzdarbošanos, palīdzību un atbalstu!

Bērnu veselīgākai nākotnei

Bērzaunes pagasta bērni, jaunieši un ģimenes ieguvuši jaunu saturīga brīvā laika pavadīšanas vietu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.