Nozīmīgs cilvēks Madonas novadam. 

Ko es vēlu Latvijai nākamajos 100 gados?

Projekta mērķis - izvēlēties piecpadsmit cilvēkus, kuru dzīves devums veltīts Madonas novadam. Meklējumi noritēja četrpadsmit pagastos - Aronas, Bērzaunes, Sauleskalna, Kalsnavas, Dzelzavas, Liezēres, Barkavas, Ošupes, Praulienas, Mētrienas, Ļaudonas, Vestienas, Mārcienas, Lazdonas un Madonas pilsētā.

Mežkopji, mākslinieki, optimisti, bibliotekāri, grāmatveži, labdari, maiznieki, zemnieki, patrioti, ārsti, skolotāji, rakstnieki. Labai sirdij nav vecuma, dzimuma, amata vai profesijas. Katram no piecpadsmit uzdots viens jautājums - Ko Tu vēli Latvijai nākamajos 100 gados?
Meklēšanas procesā tika iesaistīti Madonas novada vispārizglītojošo skolu skolēni, sociālie darbinieki, pagastu pārvalžu darbinieki un līdzcilvēki. 
Projekts vainagojies 2017. gada 30. novembrī ar augstvērtīgu foto izstādi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, kas apskatāma un saklausāma visu decembra mēnesi.

Atbalsta Madonas novada pašvaldība 

LARISA FREIJA

Larisa izceļas ar savu drosmi un nelokāmo stāju. Latvija, patriotisms, gara spēks. Viņa iedveš sevī tās īpašības, kas nepieciešamas īstenam augstākā torņa sargam - Gaiziņkalna - vissvētākās vietas katram latvietim. Lai Latvijas karogs plīvo vietā, kas vistuvāk debesīm. Viņa ir šīs Gaiziņkalna spēka sargātāja. 

Es novēlu Latvijai nākamajos 100 gados...

"Latvijai es novēlu vienotību! Lai mēs atcerētos un cienītu savus varoņus. Cieniet tēvuzemi! Reiz Latvija nebija brīva. Lūdzu, izvēlieties tīru valodu! Pastāviet par savu zemi! Viegli nebūs nekad un nekur! Ir jāstrādā.
Migla, migla, asins rasa... Karavīru dziesmas, tās ir manas bērnības dziesmas. Lāčplēsis, Plūdonis, Leonīds Breikšs - "Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgām neliec ciest,vārdi ir, kas latvju sirdīs deg un kvēl un nenodziest, vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan, jo tu licis reiz šai zemē maniem brāļiem dzimt un man. Kungs mēs ticam ka tu gribi un ka tas tavs svētais prāts, lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc, lai par lejam šīm un kalniem vienmēr latvju mēle skan, to man klusi čukst šī zeme to ik akmens saka man..."
Un vēl es vēlu sakārtot ceļu uz Latvijas augstāko virsotni Gaiziņu, tas būtu simtgades cienīgi!"

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.