Rekvizīti

Nosaukums:

Nigestes amatniecības nams

Reģistrācijas numurs:

400 082 503 40

Konta numurs:

LV 68 HABA 055 104 345 993 4

Banka:

Swedbank

SWIFT:

HABALV22


Ja vēlaties atbalstīt biedrību, būsim pateicīgi un neticami priecīgi!

Maksājuma mērķī lūdzu norādiet: "Ziedojums".

Atbalstot konkrētu projektu, maksājuma mērķī lūdzu norādiet tā nosaukumu, piemēram, "Ziedojums Simtgades bērni". 

Ja vēlaties palikt anonīms, maksājuma mērķī lūdzu norādiet A, piemēram, "Ziedojums A".