Rekvizīti

Nosaukums:                           Nigeste

Reģistrācijas numurs:          40008250340

Konta numurs:                       LV68HABA0551043459934

Banka:                                     Swedbank

SWIFT:                                     HABALV22


Maksājuma mērķī lūdzu norādiet "Ziedojums";

Atbalstot konkrētu projektu, maksājuma mērķī norādiet tā nosaukumu, piemēram, "Ziedojums INDRĀNE filma"; 
Ja vēlaties palikt anonīms, maksājuma mērķī norādiet A, piemēram, "Ziedojums A".Ja vēlaties atbalstīt biedrību, būsim pateicīgi un neticami priecīgi!