Rekvizīti

Nosaukums: Nigeste

Reģistrācijas numurs: 40008250340

Konta numurs: LV68HABA0551043459934        

Banka: Swedbank

SWIFT: HABALV22

Biedrībai nav sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusa, no tā paši atteicāmies 2021. gada 5. oktobrī. Divi iemesli šādai rīcībai: 1) sarežģītā grāmatvedība un atskaites; 2) gatavojamies veikt saimniecisko darbību, lai iegūtu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai, saimnieciskā darbība un SLO statuss nav savienojami.                                                                                                   ZIEDOTJa vēlaties atbalstīt biedrību, būsim patiesi pateicīgi!