Sapnim ir spārni

2017. gada 22. novembrī noritēja biedrības rīkotais pasākums Sapnim ir spārni mazajiem aroniešiem. Tiek radīta jauna tradīcija - sveikt Aronas pagasta jaundzimušos un viņu ģimenes, pasniedzot īpaši šai iecerei radītas Aronas pagasta sudraba piespraudes, kur attēlots pagasta simbols - pīlādžu zars - naudas dāvana 50,00 euro un personiska apsveikuma vēstule bērniņam un viņa ģimenei. 


Lai aug desmit 2017. gadā dzimušie Aronas pagasta bērniņi stipri, veseli un gudri! Lai viņi top laimīgi, svētīti un nes mūsu zemei labāku nākotni!


Paldies par lielisko tikšanos, jēgpilno darbošanos un neatsveramajiem padomiem fizioterapeitei un handlinga speciālistei Klaudijai Hēlai 


Paldies Aronas pagasta pārvaldei par iesaistīšanos!2016. gada 27. novembrī biedrība organizēja pirmo Aronas pagasta labdarības pasākumu Sapnim ir spārni. Mērķis - iegūt līdzekļus Aronas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu ārpusskolas izglītības nodarbībām: juveliermākslas, bioloģijas, gleznošanas un angļu valodas pamatu apgūšanai. Uzdevumi: sniegt bērniem priekšstatu par amatniecību, zinātni un valodu daudzveidību. 

Paldies katram par devumu: mums kopā izdevās apgūt 1320.00 euro biedrības mērķu sasniegšanai!


Liels Paldies pasākuma Sapnim ir spārni atbalstītājam uzņēmējam Jurim Apeinim.

Pateicība Aronas pagasta pārvaldei par atbalstu.  


Paldies izsoles darbu autoriem

Paldies tiem, kuri dāvāja sirdijFantastiskajai vakara vadītājai Inesei Zīlei - spēks ir ticībā, spējā dot un izstarot gaismu!

Artūram Grandānam par pašaizliedzību un atdevi!   Apburošajiem Aronas pagasta PII "Sprīdītis" bērniem - augat lieli savā garā un stipri gribā!Teātra studijai "Pilnpiens" - kāds prieks par talantīgiem, saturīgiem un spējīgiem jauniešiem!Nepārspētajiem brāļiem - operdziedātājam Guntaram Ruņģim un bundziniekam    Ikaram Ruņģim!Atraktīvajam Lauteres vidējās paaudzes deju kolektīvam ar tā vadītāju Zani Cakuli! 
Dziesminiekam ar pārpasaulīgo balsi un silto sirdi - Haraldam Sīmanim


Zariņu ģimenei par rūpīgo, izdomas pilno iesaistīšanos.

Putniņu ģimenei par lielisko dāvanu Aronas PII Sprīdītim.

Kučuru dzirnavu saimniekiem par atsaucību un atbalstu.

PII Sprīdītis meitenēm ar vadītāju Silviju Čurksti.

Paldies par drosmi, gribēšanu un varēšanu!